Izdelki z omejitvami

Pri nas lahko kupite izdelke, ki zahtevajo dovoljenje za nakup ali so primerni za osebe, stare 18 let in več

Izdelki za osebe stare 18+

Pri Rojal Armory so nekateri izdelki namenjeni izključno za odrasle osebe, stare 18 let in več. Da bi zagotovili skladnost z zakonskimi predpisi in odgovornimi prodajnimi praksami, bomo od strank zahtevali, da predložijo veljaven osebni dokument za preverjanje svoje starosti ob nakupu teh izdelkov. Postopek preverjanja osebnega dokumenta je običajno mogoče zaključiti v fazi zaključka nakupa, kjer bodo stranke pozvane, da naložijo kopijo svojega osebnega dokumenta, kot je vozniško dovoljenje, potni list ali osebna izkaznica. Zahtevani podatki so ime, naslov in datum rojstva. Druge informacije lahko ostanejo skrite ob pošiljanju osebnega dokumenta.

Nakup orožja (Dovoljenje za nabavo)

Poleg izdelkov z omejitvami glede starosti nekateri izdelki, ki so na voljo pri Rojal Armory, zahtevajo, da stranke pridobijo dovoljenje za nakup, preden se izdelek lahko pošlje. Običajno to vključuje izdelke, kot so strelna orožja in strelivo, ki so predmet zakonskih predpisov, kot jih določa Zakon o orožju Republike Slovenije.

Za te izdelke bomo stranke prosili, da predložijo tako zahtevano dovoljenje za nakup kot tudi osebni dokument ter veljavno pooblastilo (polnomoc)lje, ki ga je treba poslati po elektronski pošti. Pooblastilo nam omogoča, da v vašem imenu zaprosimo za slovensko dovoljenje za nakup orožja na našem lokalnem uradu. Dajatev za dovoljenje za nakup orožja znaša 71 EUR za strelna orožja in 25 EUR za strelivo.

Naša ekipa poskrbi, da imajo stranke enostaven postopek za zagotavljanje potrebne dokumentacije, kar olajša nemoten in skladen postopek pri izdelkih, ki zahtevajo dovoljenja in pooblastila. Skrbimo za spoštovanje zakonodaje in varnost strank pri vseh transakcijah, ki vkljujejo regulirane izdelke.